Acte necesare: actele de identitate ale părților contractante (vânzător, cumpărător) ; actele de stare civilă ale părților contractante; în cazul persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani, adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă...